Lễ trao quyết định về việc giao nhiệm vụ cho Cán bộ Viện Chuyên ngành Bê tông .

        Ngày 16/8/2016, TS. Trần Bá Việt – Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ Viện chuyên ngành Bê tông .   Căn cứ vào quyết định số 980/QĐ-BXD ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v Quy…