Hợp tác nghiên cứu, thí nghiệm và phát triển tấm panel AAC giữa Viện Chuyên ngành Bê tông và Tổng Công ty Viglacera

Sáng ngày 16/02/2017, tại Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Viện Chuyên ngành Bê tông đã có buổi làm việc cùng Công ty CP Kinh doanh Gạch ốp lát Viglaccera và Công ty CP Bê tông khí Viglacera để công bố các thí nghiệm, tiêu chuẩn cơ sở và đưa ra các hướng phát…