Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIV 2017 – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Ngày 17/11/2017, tại trụ sở 81 Trần Cung, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng phối hợp với Đoàn TNCS HCM Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ lần thứ XIV. Đây là hoạt động truyền thống được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, là sân chơi để các…