Lễ trao quyết định về việc giao nhiệm vụ cho Cán bộ Viện Chuyên ngành Bê tông .

        Ngày 16/8/2016, TS. Trần Bá Việt – Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã trao Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho cán bộ Viện chuyên ngành Bê tông .   Căn cứ vào quyết định số 980/QĐ-BXD ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v Quy…

PHỤ GIA CHỐNG THẤM, TÁC NHÂN KẾT NỐI ICT-LATEX

PHỤ GIA CHỐNG THẤM, TÁC NHÂN KẾT NỐI ICT-LATEX Là loại phụ gia dạng lỏng được trộn với vữa và bê tông nhằm tăng tính chống thấm, gia tăng kết dính và độ bền. Vữa ICT-LATEX có thể dùng cho công việc sửa chữa mặt phẳng ngang, mặt đứng và mặt trần. – ICT-LATEX làm…

VỮA TRÁT BLOCK BÊ TÔNG NHẸ BLOCK-PLASTER

VỮA TRÁT BLOCK BÊ TÔNG NHẸ BLOCK-PLASTER Là loại vữa trát trộn sẵn chất lượng cao    đặc biệt được dùng trong trát tường bê tông nhẹ PHẠM VI ÁP DỤNG ·      Vữa trát BLOCK-PLASTER được sử dụng cho trát tường gạch block bê tông khí chưng áp, gạch block bê tông bọt ·      Vữa trát…