Giới Thiệu

Giới thiệu Viện Chuyên ngành Bê tông, trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá…

Thủ tục và yêu cầu hồ sơ đánh giá cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy sản phẩm VLXD

            BỘ XÂY DỰNGVIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Viet nam Institute for Building Science and Technology (ibst) Địa chỉ: số 81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội    Tel: 84.4.37544196  Fax: 84.4.38361197  Thủ tục và yêu cầu hồ sơ đánh giá cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy…