Văn bản

1. Quyết định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Viện CN Bê tông (964 QD VKH) 2. Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ (Dang ky hoat dong KH va CNDang ky hoat dong KH va CN) 3. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Dang ky…

Lịch sử hình thành, phát triển

Viện Chuyên ngành Bê tông có tổng số 50 cán bộ nhân viên (cập nhật đến ngày 30/11/2013), trong đó có : Tiến sỹ           :02 Thạc sỹ          :10 Kỹ sư             :30 Cử nhân         :03 Kỹ thuật viên :05 TỔNG HỢP VỀ NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TT   Chuyên môn nghề nghiệp…