Giới Thiệu

Giới thiệu Viện Chuyên ngành Bê tông, trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng là tổ chức chứng nhận (bên thứ ba) thực hiện việc chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hoá…

Thủ tục và yêu cầu hồ sơ đánh giá cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy sản phẩm VLXD

            BỘ XÂY DỰNGVIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Viet nam Institute for Building Science and Technology (ibst) Địa chỉ: số 81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội    Tel: 84.4.37544196  Fax: 84.4.38361197  Thủ tục và yêu cầu hồ sơ đánh giá cấp Giấy chứng nhận hợp chuẩn/ hợp quy…

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

            BỘ XÂY DỰNGVIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG Viet nam Institute for Building Science and Technology (ibst) Địa chỉ: số 81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội    Tel: 84.4.37544196  Fax: 84.4.38361197  BM.01A-TT.08 ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM APPLICATION FOR PRODUCTS CERTIFICATION TÊN DOANH NGHIỆP:    ………………………….. Organisation’s name        …

NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ _____ Số: 67/2009/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày  03  tháng 8  năm 2009     NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi…

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

CHÍNH PHỦ _______ Số: 127/2007/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________ Hà Nội, ngày  01  tháng 8  năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều                                                                               của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ______ CHÍNH PHỦ Căn…