PHỤ GIA CHỐNG THẤM, TÁC NHÂN KẾT NỐI ICT-LATEX

PHỤ GIA CHỐNG THẤM, TÁC NHÂN KẾT NỐI ICT-LATEX Là loại phụ gia dạng lỏng được trộn với vữa và bê tông nhằm tăng tính chống thấm, gia tăng kết dính và độ bền. Vữa ICT-LATEX có thể dùng cho công việc sửa chữa mặt phẳng ngang, mặt đứng và mặt trần. – ICT-LATEX làm…

VỮA TRÁT BLOCK BÊ TÔNG NHẸ BLOCK-PLASTER

VỮA TRÁT BLOCK BÊ TÔNG NHẸ BLOCK-PLASTER Là loại vữa trát trộn sẵn chất lượng cao    đặc biệt được dùng trong trát tường bê tông nhẹ PHẠM VI ÁP DỤNG ·      Vữa trát BLOCK-PLASTER được sử dụng cho trát tường gạch block bê tông khí chưng áp, gạch block bê tông bọt ·      Vữa trát…

VỮA XÂY BLOCK BÊ TÔNG NHẸ BLOCK-MORTAR

VỮA XÂY BLOCK BÊ TÔNG NHẸ BLOCK-MORTAR Là loại vữa trộn sẵn chất lượng cao, dùng trong thi công xây dựng. Vữa xây BLOCK-MORTAR được sản xuất theo công nghệ hiện đại, thi công theo công nghệ vữa mỏng PHẠM VI ÁP DỤNG ·      Vữa xây BLOCK-MORTAR được sử dụng để xây tường gạch block…