Giới thiệu chung về sản phẩm

 

Viện Chuyên ngành Bê tông có thế mạnh lớn là bề dày lịch sử nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và kiểm định về bê tông nói riêng và các vật liệu xây dựng nói chung.

Cùng với đội ngũ cán bộ trình độ chuyên môn cao, các thiết bị thí nghiệm, kiểm định đầy đủ và hiện đại Viện đã nghiên cứu và sản xuất thành công rất nhiều vật liệu xây dựng chuyên dụng có chất lượng cao được thị trường tín nhiệm và ưa chuộng trong nhiều năm qua .