Giới thiệu LAS-XD03

Phòng thí nghiệm Bê tông và VLXD thuộc Viện Chuyên ngành Bê tông, mã số LAS-XD03 là 1 trong 5 LAS thí nghiệm xây dựng đầu tiên của Việt Nam trực thuộc Viện KHCN Xây dựng được Bộ Xây Dựng công nhận và cấp phép phục vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Trong quá trình phát triển, gia đoạn đầu chủ yếu chỉ thực hiện các thí nghiệm tại Hà Nội, đến nay Phòng thí nghiệm đã mở rộng hoạt động ra các phòng thí nghiệm đặt tại hiện trường như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc… Các phép thử cũng được bổ sung và hiện tại đã đáp ứng toàn bộ yêu cầu thí nghiệm kiểm tra của các công trình xây dựng và giao thông theo quy định của Việt Nam.

Chất lượng là số 1 và luôn cố gắng cao nhất vì khách hàng, Phòng thí nghiệm khẳng định luôn mang đến cho khách hàng sản phẩm thí nghiệm chính xác nhất.