Giới Thiệu

VỀ CHÚNG TÔI

Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Viện Chuyên ngành Bê tông (ICT) là đơn vị trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ xây dựng, được thành lập ngày 27/04/2005. Tiền thân từ Phòng bê tông – Viện Khoa học Công nghệ xây dựng. Viện được trang bị hệ thống trang thiết bị cùng các phòng Thí nghiệm tiên tiến, hiện đại, được đầu tư đồng bộ và được sử dụng và khai tác có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực tư vấn Xây dựng. Với đội ngũ các Chuyên gia, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên môn sâu rộng được đào tạo bài bản, ICT đã và đang tham gia xử lý thành công nhiều vấn đề kĩ thuật phức tạp và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Xây dựng.

Viện Chuyên ngành Bê tông luôn hoàn thành tốt các công việc với chất lượng cao, đáp ứng tiến độ đề ra và tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Đăng ký hoạt động Khoa học Công nghệ số A-757 ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quyết định số 964/QĐ-VKH ngày 10 tháng 07 năm 2017 của Viện KHCN Xây dựng về việc: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện CN Bê tông thuộc Viện KHCN Xây dựng.

 

Lĩnh Vực Hoạt Động Chính

Nghiên cứu khoa học; biên soạn và soát xét tiêu chuẩn; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc ngành xây dựng.

– Đào tạo tiến sỹ, thạc sỹ, thí nghiệm viên, kiểm định viên và cán bộ giám sát chất lượng công trình.

– Hợp tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật với các tổ chức trong nước và quốc tế trong lĩnh vực bê tông, vật liệu xây dựng.

– Thí nghiệm vật liệu xây dựng; thí nghiệm hiện trường; kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

– Sản xuất và cung ứng hóa phẩm xây dựng.

– Chứng nhận sự phù hợp sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng với quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia.

– Tư vấn dịch vụ kỹ thuật các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật: tư vấn giám sát, tư vấn thẩm gia, tư vấn kỹ thuật chuyên ngành.

– Thi công chống thấm, sửa chữa công trình; thi công các công nghệ bê tông mới …

CƠ CẤU TỔ CHỨC

0
PGS - TIẾN SĨ
0
THẠC SĨ
0
KỸ SƯ
0
CỬ NHÂN
0
KỸ THUẬT VIÊN

BAN LÃNH ĐẠO

TS. HOÀNG MINH ĐỨC

GIÁM ĐỐC

THS. ĐỖ THỊ LAN HOA

PHÓ GIÁM ĐỐC

THS. CHU MẠNH HÀ

TRƯỞNG PHÒNG

THS. HÀ TRỌNG CƯỜNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

KS. NGUYỄN QUANG HƯNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

THS. TRẦN QUỐC TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM VLXD

THS. TRẦN QUỐC HOÀN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM VLXD

KS. PHẠM ANH TUẤN

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

THS. ĐỖ VĂN CÔNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG TƯ VẤN XÂY DỰNG

THS. LÊ THUẬN AN

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG VÀ VLXD

THS. LÊ PHƯƠNG LY

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG VÀ VLXD

CNC. NGUYỄN THỊ THU LAN

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG TỔNG HỢP

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

STT Nội dung Số lượng Ghi chú
1 Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình
2 Chứng chỉ hành nghề thiết kế
3 Chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
4 Chứng chỉ hành nghề khảo sát địa hình
5 Chứng nhận nghiệp vụ quản lý dự án
6 Chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu xây dựng
7 Chứng nhận quản lý phòng thí nghiệm
8 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
9 Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
10 Chứng chỉ bồi dưỡng chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
11 Chứng chỉ chỉ huy trưởng công trường