NGHIÊN CỨU

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

timeline_pre_loader

04/1997 – 04/1999

TÊN ĐỀ TÀI:

Công nghệ bê tông bơm trong điều kiện khí hậu nóng ẩm Việt Nam.

CẤP QL:

RD 9720

CHỦ TRÌ:

PGS. TS. NGUYỄN TIẾN ĐÍCH

04/1997 – 04/1999

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu chế tạo và sử dụng bê tông tự lèn sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam.

CẤP QL:

RD 05 – 02

CHỦ TRÌ:

THS. TRƯƠNG THỊ HỒNG THUÝ

06/2003 – 12/2004

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu sản xuất vật liệu làm cứng mặt sàn bê tông.

CẤP QL:

RD 12 – 03

CHỦ TRÌ:

TS. NGUYỄN HÙNG MINH

04/2004 – 09/2005

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu sản xuất hệ sơn kỵ nước cho tường ngoài.

CẤP QL:

RD 29 – 04

CHỦ TRÌ:

TS. NGUYỄN MINH ĐỨC

05/2004 – 11/2005

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bê tông đầm lăn trong thi công đường và đập bê tông trọng lực.

CẤP QL:

RD 19 – 04

CHỦ TRÌ:

TS. LÊ QUANG HÙNG

01/2005 – 12/2006

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng cao sử dụng cốt sợi nhân tạo dùng cho các CTXD ở Hà Nội.

CẤP QL:

TC-§T/05-04-3

CHỦ TRÌ:

TS. TRẦN BÁ VIỆT

05/2005 – 10/2005

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ cao sử dụng trong thi công xây dựng các công trình trên địa bàn Hà Nội.

CẤP QL:

01C-04/03-2005

CHỦ TRÌ:

TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG

01/2007 – 12/2008

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu nguồn cốt liệu và thành phần bê tông phục vụ xây dựng nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam (Dự kiến tại Ninh Thuận).

CẤP QL:

RD 40-07

CHỦ TRÌ:

TS. NGUYỄN ĐỨC THẮNG

04/2007 – 03/2008

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu mái và tường ngoài nhà cao tầng nhằm sử dụng tiết kiệm năng lượng.

CẤP QL:

TK 05-07

CHỦ TRÌ:

TS. HOÀNG MINH ĐỨC

04/2007 – 11/2007

TÊN ĐỀ TÀI:

NC sử dụng PG Microsilica nâng cao độ bền cho BT và BTCT vùng biển (HTQT với Cty Elkem AS, Materials) – TGT 42.8000 USD.

CẤP QL:

01/2007/KHCN

CHỦ TRÌ:

TS. HOÀNG MINH ĐỨC

01/2013 – 12/2014

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện bề mặt khối xây gạch bê tông khí chưng áp.

CẤP QL:

01C-04/092013-2

CHỦ TRÌ:

ThS: LÊ PHƯỢNG LY

01/2013 – 06/2014

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu sử dụng cát đen sông Hồng trong sản xuất bê tông đến mác 40 trên địa bàn Hà Nội.

CẤP QL:

01C-04/08-2013

CHỦ TRÌ:

TS. HOÀNG MINH ĐỨC

04/2013 – 10/2014

TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng b lốc bê tông khí chưng áp.

CẤP QL:

RD 97 – 13

CHỦ TRÌ:

TS. HOÀNG MINH ĐỨC