Hợp tác nghiên cứu, thí nghiệm và phát triển tấm panel AAC giữa Viện Chuyên ngành Bê tông và Tổng Công ty Viglacera