Bê tông đặc biệt

BÊ TÔNG BỌT

BÊ TÔNG BỌT Bê tông nhẹ có cấu trúc tổ ong được sản xuất trên cơ sở xi măng, các...

BÊ TÔNG POLYSTYROL

BÊ TÔNG POLYSTYROL Gồm có 2 loại : + Bê tông nhẹ cách nhiệt BPS-I + Bê tông nhẹ kết cấu BPS-S BPS-I là loại bê...