Buổi gặp mặt, trao đổi chuyên môn đầu xuân tại Viện Chuyên ngành Bê tông