Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016