Lễ trao quyết định giao nhiệm vụ cấp Phó phòng cho cán bộ Viện Chuyên ngành Bê tông