Liên hoan Viện chuyên ngành Bê tông nhân dịp Quốc khánh 2/9 .