Viện Chuyên ngành Bê tông tưng bừng Hội khỏe IBST 2016 .