Viện Chuyên ngành Bê tông gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí đầu xuân Đinh Dậu 2017