Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tiếp lãnh đạo đoàn ACI Mỹ